תרילון עולה יורד ומסתבסב – מגנטי דגם 1 , AB1 , AC
התרילון מדגם זה מופעל ידנית ע"י מגנט להרמה או הורדה וסבסוב בתוך מרווח אוויר 17,20,25,27 מ"מ
התרילון מופעל ע"י מגנט הנע ע"ג הזכוכית הפנימית בצד ימין ו/או שמאל בתוך פרופיל שקוף צר
תרילון עולה ויורד על ידי תנועת המגנט מעלה ומטה
קיימת אופציה נוספת שהתרילון ניתן לסבסוב בלבד ע"י המגנט (פתיחה וסגירת התריס בלבד)
סיבסוב התריס ניתן עד 180 מעלות
הדגם המגנטי מותאם לכל סוגי החלונות והפרופילים של קליל, אקסטל ואלובין
דילוג לתוכן